Strafcommissie

VERGADERING VAN 25.06.2022.

Aangaande het verslag opgemaakt van scheidsrechter G. V. van de wedstrijd Jeugdhuis De Takel – Jeugdhuis De Korre van 23/06/2022 om 19u bekerwedstrijd.

Verslag opgemaakt tegen speler Abdikader Abdillahi 09/12/1999 van Jeugdhuis De Takel.  Scheldwoorden, Misplaatste houding, gebaren en kritiek tegen de scheidsrechter tijdens wedstrijd en weigeren het speelveld onmiddellijk te verlaten.

De commissie stelt voor Abdikader Abdillahi  te schorsen voor 4 speeldagen voor alle functies en wedstrijden in de liga De Barloke. Tegen deze straf kan niet in beroep gegaan worden omdat de straf minder is dan 6 speeldagen is.

Speler is geschorst voor volgende wedstrijden 27/06/2022 (Bekerwedstrijd), 01/07/2022 (Bekerwedstrijd) en de eerste 2 wedstrijden van het seizoen 2022 – 2023

De organiserende macht van de competitie (Ornelis Yssei en Lepoudre Albert) zal erop toezien dat de schorsing correct wordt uitgevoerd.

De Secretaris.

 


VERGADERING VAN 28.06.2022.

Aangaande het verslag opgemaakt van scheidsrechter G. V. van de wedstrijd Jeugdhuis De Takel  – Sparta Charly van 28/06/2022 om 20u

Verslag opgemaakt tegen speler ONUZI SAMUEL 21/02/2001  van Jeugdhuis De Takel. Bedreiging, scheldwoorden, misplaatste houding, gebaren en kritiek tegenover de scheidsrechter tijdens wedstrijd en weigeren het speelveld te verlaten na rode kaart.

Slaan/trappen naar de scheidsrechter: Bij het staken van de wedstrijd  opzettelijk een grote gevulde fles water gericht gooien naar het hoofd van de scheidsrechter om deze te raken.

De commissie stelt voor ONUZI SAMUEL , levenslang te schorsen voor alle functies en wedstrijden in de liga De Barloke.

Tegen deze straf  kan in beroep gegaan worden en dit moet gebeuren voor zondag 03/07/2022 om 20u. De speler O.S. wordt preventief geschorst tot er een uitspraak plaats vindt van de beroepscommissie. Als men niet in beroep gaat wordt de straf effectief vanaf  Zondag 03/07/2022 om 20u.

Beroep kan aangetekend worden via e-mail aan de beroepscommissie (albert.lepoudre@gmail.com). Een brief opstellen waarom er beroep aangetekend wordt en een bewijs van betaling van 30 euro (dossierkosten) op rekening BE20 1030 4580 2256 van liga De Barloke, dit moet bijgevoegd worden aan de e-mail aan de beroepscommissie.

De Secretaris.

 


VERGADERING VAN 28.06.2022.

Aangaande het verslag opgemaakt van scheidsrechter F. D. van de wedstrijd Caro Building – Jeugdhuis De Korre van 27/06/2022 om 21u

Verslag opgemaakt tegen speler Vanden Brugghen Gavin 17/12/2000  van Jeugdhuis De Korre.

Slaan en of duwen aan een tegenspeler zonder kwetsuren tot gevolg.

(met zijn platte hand meermaals tegen het gezicht slaan van een tegenspeler)

Weigeren het speelveld te verlaten.

Na het stopzetten van de wedstrijd: speler V.G. moest tegengehouden worden door zijn medespelers, bedreigde nog zijn tegenspeler  na de wedstrijd.

De commissie stelt voor Vanden Brugghen Gavin  te schorsen vanaf  29/06/2022 voor een periode van 3 jaar (29/06/2025), voor alle functies en wedstrijden in de liga De Barloke.

Tegen deze straf  kan in beroep gegaan worden en dit moet gebeuren voor zondag 03/07/2022 om 20u. De speler V. G. wordt preventief geschorst tot er een uitspraak plaats vindt van de beroepscommissie. Als men niet in beroep gaat wordt de straf effectief vanaf  Zondag 03/07/2022 om 20u.

Beroep kan aangetekend worden via e-mail aan de beroepscommissie (albert.lepoudre@gmail.com). Een brief opstellen waarom er beroep aangetekend wordt en een bewijs van betaling van 30 euro (dossierkosten) op rekening BE20 1030 4580 2256 van liga De Barloke, dit moet bijgevoegd worden aan de e-mail aan de beroepscommissie.

De Secretaris.

 


VERGADERING VAN 29.06.2022.

Aangaande het verslag opgemaakt van scheidsrechter H. D.  van de wedstrijd Nieuwe Stene / Crelan Mariakerke – Le Touquet van 28/06/2022 om 21u.

Verslag opgemaakt tegen speler Ginger Ydens 21/10/1999 van Le Touquet.  Scheldwoorden, misplaatste houding, gebaren en kritiek tegen de scheidsrechter tijdens wedstrijd en weigeren het speelveld onmiddellijk te verlaten na rode kaart.

De commissie stelt voor Ginger Ydens  te schorsen voor 5 speeldagen voor alle functies en wedstrijden in de liga De Barloke. Tegen deze straf kan niet in beroep gegaan worden omdat de straf minder is dan 6 speeldagen is.

Speler is geschorst voor de eerste 5 speeldagen van het seizoen 2022 – 2023.

De organiserende macht van de competitie (Ornelis Yssei en Lepoudre Albert) zal erop toezien dat de schorsing correct wordt uitgevoerd.

De Secretaris.

 


AANVRAAG BEROEP VAN 28.06.2022.

Aangaande het strafvoorstel ivm. verslag opgemaakt tegen speler Vanden Brugghen Gavin 17/12/2000 van Jeugdhuis De Korre.

Er werd een geldige aanvraag tot beroep ingediend op 01/07/2022.

De beroepscommissie zal een datum (na de verlofperiode)voor verschijning inplannen en V.G. alsook alle betrokkenen hiervoor uitnodigen.

Voorlopig blijft V.G.  preventief geschorst tot uitspraak van de commissie.


VERGADERING VAN 08.09.2022.

 

Aangaande het verslag opgemaakt van scheidsrechter Geert Vynck van de wedstrijd Edco – Le Touquet van 05/09/2022 om 21u

Verslag opgemaakt tegen speler Devogelaere Indigo 26/04/2001 van Le Touquet.  Bedreigen, Scheldwoorden, Misplaatste houding, gebaren en kritiek tegenover de scheidsrechter tijdens de wedstrijd.

De commissie stelt voor Devogelaere Indigo te schorsen voor 3 speeldagen voor alle functies en wedstrijden in de liga De Barloke. Tegen deze straf kan niet in beroep gegaan worden omdat de straf minder is dan 6 speeldagen is.

Speler is geschorst voor volgende wedstrijden 13/09/2022, 29/09/2022 en de eerst komende wedstrijd in de maand oktober 2022.

De organiserende macht van de competitie (Ornelis Yssei en Lepoudre Albert) zal erop toezien dat de schorsing correct wordt uitgevoerd.

De Secretaris.

 


VERGADERING VAN 11.09.2022.

 

Aangaande het verslag opgemaakt van scheidsrechter Nick Coudeville van de wedstrijd De Zwervers – Caro Building van 08/09/2022 om 21u

Verslag opgemaakt tegen speler Vander Beke Wim 24/11/1983 van Caro Building.  Scheldwoorden, Misplaatste houding, gebaren en kritiek tegenover de scheidsrechter tijdens de wedstrijd.

De commissie stelt voor Vander Beke Wim te schorsen voor 2 speeldagen voor alle functies en wedstrijden in de liga De Barloke. Tegen deze straf kan niet in beroep gegaan worden omdat de straf minder is dan 6 speeldagen is.

Speler is geschorst voor volgende wedstrijden 15/09/2022, 19/09/2022 alsook de wedstrijden als leenspeler.

De organiserende macht van de competitie (Ornelis Yssei en Lepoudre Albert) zal erop toezien dat de schorsing correct wordt uitgevoerd.

De Secretaris.

 


VERGADERING VAN 14.11.2022.

 

Aangaande de stopgezette competitiewedstrijd DVV vs. Jeugdhuis De Takel van 10/11/2022 om 20u.

Naar aanleiding van de ontvangen klacht van DVV, de ontvangen e-mail van de verantwoordelijke mevr. T. S. van Jeugdhuis De Takel, het verslag van scheidsrechter W.S. (onstuimigheden door Jeugdhuis De Takel) en het mondeling verslag van onafhankelijke ooggetuige (zaalwachter L.K.). betreffende incidenten, fysiek geweld, beschuldigingen en bedreigingen gedurende de wedstrijd alsook het betreden van het speelveld door zowel spelers als supporters van Jeugdhuis De Takel en het opstellen van een niet geregistreerde speler: Abdikader Abdillahi 09/12/1999 van Jeugdhuis De Takel neemt de commissie in nauw overleg met het inrichtend bestuur volgende beslissing:

  • Jeugdhuis De Takel verliest de wedstrijd met forfaitcijfers.  Een boete voor niet verwittigd forfait wordt aangerekend.
  • Jeugdhuis De Takel krijgt een voorwaardelijke straf (looptijd gedurende resterend voetbalseizoen 2022-2023)  voor alle wedstrijden in de Liga De Barloke:  bij nieuwe incidenten, rode kaarten, schermutselingen en/of om het even welke moeilijkheden zal de ploeg uitgesloten worden van verdere deelname aan wedstrijden in de Liga De Barloke.
  • De scheidsrechters worden gegevraagd bij de wedstrijden van Jeugdhuis De Takel kordaat en ogenblikkelijk op te treden en alle onregelmatigheden aan het bestuur te melden.  Gezien dergelijke feiten vorig seizoen ook werden gerapporteerd, zal er een nultolerantie ingesteld worden.

Tegen deze straf kan niet in beroep gegaan worden omdat de straf enerzijds bepaald wordt volgens de geldende reglementering en anderzijds ook gedeeltelijk voorwaardelijk is.

De ploegverantwoordelijke van Jeugdhuis De Takel (T.S.) werd per e-mail op de hoogte gesteld van de genomen beslissing.

De organiserende macht van de competitie (Ornelis Yssei en Lepoudre Albert) zal erop toezien dat de uitspraak correct uitgevoerd wordt.

 


VERGADERING VAN 29.11.2022.

 

Aangaande de  competitiewedstrijd Hapaco vs. The 80’s van 22/11/2022 om 22u. en naar aanleiding van de ontvangen en ontvankelijk verklaarde klacht van The 80’s betreffende het opstellen van speler Vienne Jason (10) 29/08/1996 door HAPACO.

Speler Vienne Jason staat niet geregistreerd op de spelerslijst van HAPACO.

Speler Vienne Jason is aangesloten bij EDCO (spelend in dezelfde reeks als HAPACO) en heeft reeds gespeeld met EDCO dit seizoen.

De strafcommissie neemt in nauw overleg met het inrichtend bestuur, volgens reglement 4.3 volgende beslissing:

  • HAPACO verliest de wedstrijd met forfaitcijfers.  Een boete voor niet verwittigd forfait (€ 75,00) wordt aangerekend aan HAPACO.

Tegen deze straf kan niet in beroep gegaan worden omdat de straf  bepaald wordt volgens de geldende reglementering.

De ploegverantwoordelijke van Hapaco wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de genomen beslissing.

De organiserende macht van de competitie (Ornelis Yssei en Lepoudre Albert) zal erop toezien dat de uitspraak correct uitgevoerd wordt.

In navolging van de reglementswijziging van 30/11/2022 wordt de boete aangerekend aan Hapaco verminderd naar €15,00.  Forfaitscore blijft behouden.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email