Info

 Info  liga de barloke  !!!

tip:  NIEUW:   Alle pagina’s van de website kunnen via knop onderaan de pagina afgedrukt worden.

30/11/2022  kalenderwijziging februari

Wegens onbeschikbaarheid wordt niet gevoetbald op vrijdag 3 februari.  Hierdoor worden enkele wedstrijden verplaatst en verdaagt naar een latere datum.  Check uw wedstrijdkalender.

30/11/2022  reglementswijziging

Op algemene aanvraag wordt het oude reglement in verband met opstellen van een niet aangesloten speler aangepast.  Boete wordt verminderd naar €15,00 en bij klacht van de tegenstrever wordt het wedstrijdresultaat veranderd naar forfaitscore.  Er wordt GEEN forfaitboete opgelegd.

29/11/2022  vergadering strafcommissie

Aangaande de  competitiewedstrijd Hapaco vs. The 80’s van 22/11/2022 om 22u en het opstellen van een niet geregistreerde speler door Hapaco.  Zie pagina strafcommissie:      HAPACO verliest de wedstrijd met forfaitcijfers.

23/11/2022  wedstrijden ronde 2 

Alle wedstrijden van de 2e competitieronde werden online geplaatst.  Hiermee zijn alle wedstrijden (inclusief bekerwedstrijden) tot eind februari gepubliceerd.

21/11/2022 WEDSTRIJDEN OP VRIJDAGAVOND

Het ligabestuur kreeg de bevestiging voor gebruik van de sporthal (betonnen vloer) op vrijdagavond om 19.15u.  Vanaf 1 december 2022 zullen de reeds gepubliceerde wedstrijden van 20.00u. verplaatst worden naar 20.15u , van 21.00u. naar 21.15u en van 22.00u. naar 19u15.   Dit besluit werd genomen in overleg met de ploegverantwoordelijken via het WhatsApp communicatieforum.  De gepubliceerde kalender werd aangepast. 
De wedstrijden op vrijdagavond van 2 december 2022 tot tot 1 mei 2023, zullen allen starten om kwart na het uur .

17/11/2022 BEKERWEDSTRIJDEN 3 + 4

De bekerwedstrijden 3e en 4e speeldag werden gepubliceerd in de kalender.

11/11/2022 STOPGEZETTE WEDSTRIJD   DVV – jEUGDHUIS DE tAKEL

De wedstrijd DVV – Jeugdhuis De Takel gespeeld  op donderdag 10/11/2022  20u werd wegens onstuimigheden van Jeugdhuis De Takel stopgezet.  Er werd verslag opgemaakt door de scheidsrechter en klacht ingediend door DVV.  Beslissing vergadering strafcommissie 14/11/2022: zie pagina strafcommissie.

14/10/2022 pARKEERVERBOD OP FIETSPAD VAARTDIJK !

Opgelet, parkeer niet op het fietspad aan de vaartdijk.  Heel wat leden (15)  hebben een proces verbaal (€116,00) gekregen wegens parkeerovertreding.  Het bestuur stelt voor om toch zoveel als mogelijk te parkeren aan de hoofdingang van de sporthal Slijpsesteenweg 28.

13/10/2022 bestuursoverleg :

 • Goedkeuring innen boetes:  alle administratieve boetes (aanduiding kapitein / doelman / afgevaardigde en meespelen niet aangesloten spelers) worden kwijtgescholden tot 31/10/2022.  Vanaf 1 november worden de reglementaire boeteclausules wel toegepast.
 • Reglementswijziging geleende spelers:  de geleende spelers mogen deelnemen aan de bekerwedstrijden.  Bij ingeschreven op spelerslijst van beide ploegen moet de speler meespelen met zijn hoofdploeg.

01/10/2022 wedstrijdblad correct invullen !

OPGELET:  AAN ALLE PLOEGVERANTWOORDELIJKEN + WEDSTRIJDAFGEVAARDIGDEN

Willen de wedstrijdverantwoordelijken en/of kapiteins van de teams erop toezien dat het wedstrijdblad correct ingevuld  wordt in leesbare hoofdletters. Vanaf 1 november zal ook hier strikt op toegezien worden en zal de boeteclausule toegepast worden.  Moeten duidelijk vermeld worden:

 • spelernaam + voornaam + geboortedatum
 • rugnummer
 • plaats “D” voor het rugnummer van de doelman.
 • plaats  “K” of “C” voor het rugnummer van de kapitein (captain)
 • naam wedstrijdverantwoordelijke (terreinafgevaardigde van de thuisploeg)
 • als er geen wedstrijdverantwoordelijke is dan wordt de kapitein van de thuisploeg automatisch verantwoordelijk.  Hij mag wel spelen.
 • speler die vermeld stond op wedstrijdblad maar toch niet aanwezig was, moet doorstreept worden.
 • handtekenen in de voorziene vakken

Bedoeling is om het wedstrijdblad één dag na de wedstrijd reeds online te plaatsen.

tip:  Bekijk het wedstrijdblad van uw gespeelde match: klik op datum of resultaat van de wedstrijd in de kalender.

01/10/2022 SPELERSLIJSTEN 

OPGELET:  AAN ALLE PLOEGVERANTWOORDELIJKEN + WEDSTRIJDAFGEVAARDIGDEN

Er wordt vastgesteld dat tot op heden nog steeds personen meespelen met ploegen waarbij zij niet geregistreerd staan op de ingediende spelerslijst. Dit is niet sportief ten opzichte van de andere teams noch reglementair.   Vanaf 1 november zal hier strikt op toegezien worden en zal de boeteclausule toegepast worden.  Ook kan de tegenpartij klacht indienen waarbij automatisch de uitslag omgezet wordt in forfaitcijfers en de bijhorende forfaitboete zal aangerekend worden.
Eenvoudig dringend doorgeven via sms, whatsapp of e-mail kan veel problemen vermijden !!

tip:  Controleer uw spelerslijst op de website door op de naam van uw ploeg te klikken.  Geleende spelers staan eveneens vermeld.

10/09/2022 NIEUW ! – PAGINA: “SPORTIVITEIT”

Vanaf dit seizoen wordt de sportieve toestand van iedere ploeg volgens competitie (beker / kampioenschap) bijgehouden. Volgende info:

 • totaal aantal blauwe kaarten
 • totaal aantal gele kaarten
 • totaal aantal rode kaarten
 • totaal aantal gegeven forfaits met verwittigen (>24u)
 • totaal aantal gegeven forfaits zonder verwittigen (<24u)
 • totaal aantal gespeelde wedstrijden van de ploeg in de vermelde competitie

tip:  de sportiviteit kunt u raadplegen als pagina in het hoofdmenu (3 horizontale strepen)

10/09/2022 NIEUW !  – SPELERSTATISTIEK

Vanaf dit seizoen wordt de individuele spelerstatistiek per seizoen bijgehouden. Volgende info:

 • aantal blauwe kaarten
 • aantal gele kaarten
 • aantal rode kaarten
 • aantal deelnames (gespeeld of functie uitgeoefend op wedstrijdblad)
 • aantal keren als kapitein opgesteld
 • aantal keren als doelman opgesteld
 • aantal keren als afgevaardigde op wedstrijdblad
 • aantal keren als coach deelgenomen.
 • aantal speeldagen schorsing opgelopen.

tip:  uw spelerstatistiek kunt u vinden door in de spelerslijst op uw naam te klikken

01/09/2022 kalenderverandering !

tip:  Maak op uw smartphone een snelkoppeling aan naar www.ligadebarloke.be  om moeiteloos deze website te openen

Wedstrijden kunnen enkel om organisatorische redenen (zoals bijvb. niet beschikbaar zijn van de zaal,  ….) verplaatst worden.  Geen wijzigingen mogelijk bij tekort aan spelers !

De competitie start in de laatste week van augustus en loopt tot de laatste week van juni.  Op feestdagen en in de kerst-, krokus- en paasvakantie worden geen matchen gespeeld.

De kalender van de wedstrijden tot en met 23 december 2022 werd gepubliceerd:  zie pagina Wedstrijden of klik op naam van uw ploeg.

01/09/2022 Toegang tot sportaccommodatie 

OPGELET:  Wegens werken is de Sporthal De Barloke enkel toegankelijk via de technische loods, Vaartdijk-Zuid 39.  Hou hier rekening mee (weinig parkeermogelijkheid).

PARKEERVERBOD OP FIETSPAD VAARTDIJK !

 

 

DEELNAMEPRIJS PLOEGEN: (zie individuele toegestuurde afrekening)
DEELNAME:   € 700,00
WAARBORG:  € 150,00 met aftrek van resterende waarborg 2021-2022 = € x,xx
TOTAAL te vereffenen:  € 700,00 + € x,xx

Voorschot: €400,00 te betalen tegen 15 augustus 2022 op rekening BE20 1030 4580 2256 met vermelding van PLOEGNAAM !!! Pas na betaling van dit voorschot is de ploeg speelgerechtigd.

Volledige deelnameprijs (saldo) te betalen tegen 1oktober 2022 op rekening BE20 1030 4580 2256 met vermelding van PLOEGNAAM !!! Pas na betaling van de deelnameprijs is de ploeg speelgerechtigd.

 

Spelerslijst (Excel-bestand) die ook geldt als inschrijvingsformulier is hieronder te downloaden.

Blanco Spelerslijst 2022-2023

Gelieve  in te vullen via de pc (OPGELET: “bestand bewerken” inschakelen !!!)  en terug te mailen naar albert.lepoudre@gmail.com .

 

 

AAN  ALLE  PLOEGVERANTWOORDELIJKEN:

Raadpleeg dagelijks/wekelijks uw kalender om na te zien of er voor uw ploeg wijzigingen zijn.

De website is het algemeen communicatieplatform dat strikt moet geraadpleegd worden door alle ploegverantwoordelijken !!!!! 
Zoals besproken op de algemene vergadering werd er een Whats-app groep “Liga De Barloke” opgericht zodat alle ploegverantwoordelijken dringende berichten en specifieke info kunnen ontvangen. Eventuele laattijdige forfaits zullen op deze Whats-app groep doorgegeven worden zodat de info voor iedere ploegverantwoordelijke zichtbaar is.  Er worden geen individuele sms’en of e-mails meer verstuurd bij forfait of kalenderwijziging.

tip:  Maak op uw smartphone een snelkoppeling aan naar www.ligadebarloke.be  om moeiteloos deze website te openen.

 

Print Friendly, PDF & Email