Reglement

REGLEMENT ZAALVOETBALLIGA “DE BARLOKE” LEFFINGE

1  Competitie: 2022/2023 ORGANISATIE:

1.1 De competitie van Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge wordt ingericht met medewerking van het Gemeentebestuur & Sportdienst Middelkerke.

1.2 De competitie van Zaavoetballiga “De Barloke” Leffinge, wordt gespeeld volgens onderstaande reglementen (voorrang) en in tweede instantie volgens de reglementen van de West-Vlaamse Zaalvoetballiga.

1.3 Het inrichtende bestuur (= inrichtende macht bestaande uit voorzitter + management verantwoordelijke) heeft, bijgestaan door de adviserende commissie’s, steeds de definitieve eindbeslissing.

1.4 De wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters.

1.5 Het inrichtende bestuur kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen (en kwetsuren) op of rond het speelveld, evenmin voor diefstal van geld, kledij of goederen, zowel in de zaal, kleedkamers als op andere plaatsen in het sportcomplex. De ingeschreven ploegen zijn verantwoordelijk en moeten verplicht een verzekering voor hun spelers en voor schade aan infrastructuur afzonderlijk afsluiten.  Materiële schade aan de infrastructuur zal door de inrichtende macht verhaald worden op de spelers of ploegen die deze veroorzaakt hebben.

1.6 Alle ploegen en spelers die zich inschrijven voor deelname aan en lidmaatschap van Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge, gaan akkoord met alle reglementen (deze rubriek) en de privacy maatregelen (rubriek/pagina op de website).

2  INSCHRIJVING:

2.1 Het totale inschrijvingsbedrag voor het competitiejaar 2022/2023 bedraagt 850,00 euro. Hierin is inbegrepen:
* Het deelnamerecht voor de competitie 2022/2023.
* Het deelnamerecht voor de bekercompetitie 2022/2023.
* Een waarborg van 150,00 euro.

2.2 Het waarborgbedrag dient voor het betalen van eventuele boetes. Indien de opgelegde boetes tijdens het competitiejaar het bedrag van 150 euro overschrijden, moet de ploeg een nieuwe waarborg van 150,00 euro betalen.
* Bij NIET betaling van de waarborg wordt de betrokken ploeg uitgesloten voor verdere deelname aan de zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge.
* Het resterende waarborgbedrag wordt bij nieuwe deelname aan het volgende seizoen in mindering gebracht van het inschrijvingsbedrag.
* Indien de ploeg het volgende zaalvoetbalseizoen niet opnieuw deelneemt, wordt het resterende waarborgbedrag mits uitdrukkelijke vraag via e-mail aan het inrichtend bestuur, na goedkeuring terugbetaald circa 1 maand na de start van het nieuwe zaalvoetbalseizoen.

2.3 Niet inbegrepen in de inschrijving zijn ongevallen verzekering en aansprakelijkheids verzekering. Deze dienen door iedere ploeg individueel afgesloten te worden bij een erkende verzekeringsmaatschappij.

2.4 Iedere ploeg moet een spelerslijst indienen en mag onbeperkt spelers inschrijven voor de competitie, dit tot 31 maart van het lopende voetbalseizoen. Ingeschreven spelers kunnen van zodra zij vermeld werden op het wedstrijdblad (deelgenomen aan een wedstrijd) gedurende het zaalvoetbalseizoen niet geschrapt worden en worden aanzien als lid van de ploeg waarbij zij (eerst) speelden. Nieuwe aangesloten spelers zijn pas speelgerechtigd nadat ze vermeld staan op de officiële spelerslijst van Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge. (zie volgende alinea).

2.5 De officiële spelerslijst (excel-bestand te downloaden via de website www.Ligadebarloke.be ) ,moet volledig ingevuld worden met spelersnamen, geboortedata, spelersadressen enz. en moet in het bezit zijn van de verantwoordelijke van de Zaalvoetballiga ‘De Barloke’ Leffinge. Deze lijst moet  per e-mail gestruurd worden naar Albert.Lepoudre@gmail.com . Pas na vermelding van de speler(s) in de spelerslijst op de website van de Liga De Barloke, is(zijn) de speler(s) speelgerechtigd en lid van de Zaalvoetballiga ‘De Barloke’. Indien de speler toch eerder opgesteld wordt, zal de ploeg de wedstrijd verliezen met forfait cijfers (5-0) en wordt een financiële straf opgelegd (zie hoofdstuk “Financieel”).

2.6 Het totale deelnamebedrag dient betaald te worden voor 1 oktober van het zaalvoetbalseizoen .De betaling gebeurt door storting op rekeningnummer BE20 1030 4580 2256 van Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge, met vermelding van de ploegnaam. Een voorschot van 400,00 euro dient te worden overgeschreven voor 15 augustus van het zaalvoetbalseizoen op voormeld rekeningnummer van Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge, met vermelding ploegnaam. De ploegen die tegen uiterlijk 1 oktober van het zaalvoetbalseizoen het totale deelnamebedrag niet betaald hebben, verliezen de daarop volgende wedstrijd van hun ploeg met forfaitcijfers en dit tot het volledige bedrag betaald is. Er worden geen uitzonderingen gemaakt, wie na 1 oktober van het zaalvoetbalseizoen betaald dient een supplementair bedrag van 100,00 euro bovenop het inschrijvingsbedrag te betalen.

2.7 Het overgemaakt voorschot en/of inschrijvingsbedrag kunnen door de ploegen niet teruggevorderd worden bij weigering van deelname of voor om het even welke reden.

3  COMPETITIEVERLOOP:

3.1 Na de algemene openingsvergadering waarop alle ploegen verplicht vertegenwoordigd moeten zijn, start de competitie op maandag 29 augustus 2022 en eindigt ze in de laatste week van juni 2023 met de finale van de bekercompetitie en de daaraan verbonden prijsuitreiking, waarop opnieuw de aanwezigheid van alle deelnemende ploegen verplicht is.

3.2 Er wordt gespeeld in  reeksen die samengesteld worden op de verplichte vergadering, dit naargelang het aantal ingeschreven ploegen.

3.3  De winnende ploeg krijgt 3 punten toegekend in de rangschikking.  De verliezende ploeg geen.  Bij gelijkspel krijgen beide teams 1 punt.

3.4 De rangschikking wordt opgemaakt volgens onderstaande volgorde: (informatie bijgewerkt maart 2022).

 1. Meeste aantal punten over alle wedstrijden
 2. Minst aantal gespeelde wedstrijden
 3. Beste doelsaldo (gescoorde doelpunten – tegendoelpunten)
 4. Meeste aantal gescoorde doelpunten
 5. Meeste gewonnen wedstrijden
 6. Meest gewonnen in de onderlinge wedstrijden
 7. Meeste doelpunten in de onderlinge wedstrijden
 8. Onderlinge testwedstrijd (1 wedstrijd met winnaar waarbij mogelijk 2x 5 minuten verlenging + reeks van 3 strafschoppen + winnende strafschop)

3.5 In principe mag geen enkele wedstrijd uitgesteld worden. Er worden geen wedstrijden verplaatst. De ploegen dienen steeds 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn en dienen het wedstrijdblad, dat ter beschikking ligt in de cafetaria van “De Barloke” te Leffinge of bij de zaalwachters in de sporthal, correct en volledig in te vullen.

3.6 Te laat komende ploegen = 10 minuten na het aanvangsuur, verliezen de wedstrijd met forfaitcijfers (5 – 0) en wordt er een boete aangerekend van 50,00 euro. Dit geldt ook voor een ploeg die met onvoldoende spelers aanwezig is om de wedstrijd te starten (minimum 4 spelers).

3.7 De ingevulde wedstrijdbladen dienen minstens 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd ter beschikking te zijn van de scheidsrechter, dit met de spelerslijst van de spelers.

3.8 De thuisploeg is verplicht een terreinafgevaardigde aan te duiden, deze moet minstens 18 jaar oud zijn en lid zijn van Liga De Barloke.

3.9 De truien of broekjes dienen genummerd te zijn. Bij gelijke kleuren dient de thuisploeg zich aan te passen. Elke ploeg moet steeds een reserveshirt voorzien of gebruik maken van hesjes.

3.10 Alle wedstrijden worden gespeeld over 2 x 25 minuten, er wordt gespeeld met een halfbotsende bal, andere ballen zijn niet toegelaten.

3.11 Bij afwezigheid van de scheidsrechter is het eerst de bezoekende ploeg, die iemand mag aanduiden om de wedstrijd te leiden, daarna de thuisploeg.  DE WEDSTRIJD MOET DOORGAAN!!!

4  KWALIFICATIE SPELERS – ORGANISATIE WEDSTRIJDEN:

4.1 Bij iedere wedstrijd moet een officieel wedstrijdblad door beide ploegen ingevuld worden, dit vooraleer de wedstrijd aanvangt.  Dit wedstrijdblad is sluitend voor het verloop van de wedstrijd.  Alle deelnemende spelers van een wedstrijd moeten op het wedstrijdblad vermeld worden voor aanvang van de wedstrijd en moeten tegen einde van de wedstrijd zich kunnen identificeren bij de scheidsrechter via identiteitskaart of evenwaardig identiteitspapier (zoals rijbewijs of attest).  Gedurende de wedstrijd mogen geen spelers toegevoegd worden op het wedstrijdblad.

4.2 De wedstrijdverantwoordelijken dienen aangesloten te zijn bij de ploegen die de wedstrijd betwisten en moet het wedstrijdblad correct invullen met:

 • spelersnamen  + overeenkomstige geboortedata (volgens officiële spelerslijst op website)
 • rugnummers van de spelers
 • plaats  “K” voor het rugnummer van de kapitein
 • plaats  “D” voor het rugnummer van de doelman
 • de naam van de wedstrijdverantwoordelijke (terreinafgevaardigde van de thuisploeg)
 • als er geen wedstrijdverantwoordelijke aanwezig is dan wordt de kapitein van de ploeg automatisch verantwoordelijk en aanzien als wedstrijdafgevaardigde.  Hij mag wel spelen maar is verantwoordelijk om de instructies van de scheidsrechter uit te laten voeren.
 • handtekenen in de voorziene vakken

4.3 Alleen spelers aangesloten bij een ploeg en ingeschreven in Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge mogen deelnemen aan de competitie. Indien een ploeg een niet aangesloten speler opstelt, zal de wedstrijd verloren worden met forfait en een boete van 50 euro opgelegd worden.

4.4 Een speler mag slechts bij één ploeg (moederclub) vast aantreden, die aangesloten is bij Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge. Bij een andere ploeg die speelt in een andere reeks kan de speler wel als geleend aantreden. Alleen de spelers vermeld op het wedstrijdblad mogen aan de wedstrijd deelnemen (maximum 10 spelers).

4.5 Spelers die uitgewezen worden (gele kaart) tijdens de wedstrijd, dienen dadelijk de zaal te verlaten en mogen vervangen worden, door een speler die vermeld staat op het wedstrijdblad. Tevens wordt een boete van 3 euro aangerekend aan de ploeg waarbij de uitgesloten speler aangesloten is.

4.6 Spelers die uitgesloten worden met een (rode kaart) tijdens de wedstrijd, dienen dadelijk de zaal te verlaten en mogen NIET vervangen worden. Bij uitsluiting zal de scheidsrechter een verslag overmaken aan de tuchtcommissie van de zaalvoetballiga. Tevens wordt een boete van 15 euro aangerekend, aan de ploeg waarbij de betrokken speler aangesloten is. Een speler die een rode kaart krijgt, wordt pas geschorst na de beslissing en uitspraak van de tuchtcommissie van Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge.

4.7 In de neutrale zone mogen zich enkel de personen vermeld op het wedstrijdblad bevinden, andere personen dienen in de tribune plaats te nemen.

4.8 Stopt de scheidsrechter vroegtijdig de wedstrijd, wegens onregelmatigheden, dan verliest de ploeg die de oorzaak is van het stopzetten van de wedstrijd met forfaitcijfers en wordt een boete van 15 euro aangerekend + eventuele dossierkosten.

4.9 De kapitein van de ploeg dient op het wedstrijdblad vermeld te worden en staat in als sportief verantwoordelijke van zijn ploeg. Als er geen ploegverantwoordelijke op het wedstrijdblad staat is hij tevens organisatorisch verantwoordelijk (wordt hij aanzien als ploegverantwoordelijke).  Hij mag steeds als speler optreden.

4.10 Een blauwe kaart, wordt gegeven als verwittiging aan de speler, een boete van 1,50 euro wordt aangerekend aan de ploeg van de betrokken speler.

4.12 Een speler die voor de aftrap uitgesloten wordt, mag op het wedstrijdblad vervangen worden.

4.13 Iedereen die op het wedstrijdblad vermeld staat dient ook op de officiële spelerslijst (zie website) van de ploeg te staan. Er wordt aangeraden dat de tegenpartij dit controleert vooraleer de wedstrijd begint.

5  PLAATS VAN DE COMPETITIE:

5.1 De wedstrijden worden gespeeld in:
* Sportloods “De Barloke” – Slijpesteenweg, 28 te 8432 Middelkerke (Leffinge).
* Sporthal “Vita Krokodiel” – Middelkerke

5.2 Het is ten strengste verboden te roken in de zaal of te spelen met schoenen met zwarte zolen.

6  PRIJSUITREIKING:

6.1 De prijsuitreiking van de competitie 2022/2023 vindt plaats na de bekerfinale, in de cafetaria van sportloods “De Barloke” te Leffinge, waarop alle ploegen verplicht dienen aanwezig te zijn. Bij afwezigheid vervalt de volledige waarborg.

Dit jaar gaat de prijsuitreiking door op nog in te plannen datum in de laatste week van juni om 22u00 vooraf gegaan door de bekerfinale om 20u30 in De Barloke

7  FINANCIEEL:

7.1
Onderstaande boeten zijn van toepassing en worden van de waarborg afgehouden.
Blauwe kaart 1,50 euro.
Gele kaart 3,00 euro.
Rode kaart 15,00 euro + dossierkosten.
Stopzetten wedstrijd 15,00 euro + dossierkosten
Opstellen niet aangesloten speler 50,00 euro + dossierkosten.
Verwittigd forfait: 50,00 euro.
Forfait zonder verwittiging (minder dan 24 uur op voorhand) 75,00 euro.
Forfait in de Beker: 100,00 euro.

Wanneer de waarborg onvoldoende is moet een nieuwe waarborg van 150 euro gestort worden. Bij het uitblijven van betaling van een nieuwe waarborg kan er niet meer verder gespeeld worden tot dit in orde gebracht is! (Telkens verlies met forfait cijfers tot betaling plaats vindt.)

7.2
Ploegen die 3 keer forfait geven, kunnen door het bestuur verdere deelname aan de competitie en beker geweigerd worden.  Deze ploegen verliezen het recht op terugbetaling van inschrijvingsgeld en waarborg.  Indien deze ploegen het volgend jaar opnieuw wensen deel te nemen moet een nieuwe waarborg gestort worden.  Het bestuur beslist in welke reeks kan aangetreden worden.
7.3
Ploegen die een oefenwedstrijd wensen te spelen, dienen dit aan te vragen aan de Sportdienst Middelkerke. De prijs voor de huur van de zaal bedraagt 16,00 euro.

 

BESTUUR  ZAALVOETBALLIGA “DE BARLOKE” LEFFINGE

Voorzitter: Yssei Ornelis Slijpesteenweg 28 – 8432 Leffinge 0479 12 74 25 yssei.debarloke@gmail.com

Management verantwoordelijke: Albert Lepoudre  Stuiverwijk 89  – 8660 Nieuwpoort 0486 36 25 59  albert.lepoudre@gmail.com

Erevoorzitter: Ronny VANGENECHTEN  Dorpstraat 132 – 8432 Middelkerke 0475 20 14 58 vangenechtenronny@gmail.com

Scheidsrechterscommissie: Dirk PIRARD strafcommissie.debarloke@proximus.be

BEKERREGLEMENT:

1.1 Alle ingeschreven ploegen nemen deel aan de bekercompetitie.

1.2 Aan de hand van het aantal ingeschreven ploegen, zullen telkens de ploegen uit de laagste reeksen een voorronde spelen tegen elkaar met rechtstreekse uitschakeling.
Er worden willekeurig matchen opgesteld zodoende aan 32 ploegen te komen om de 1/16de finale te spelen.

1.3 Door digitale loting worden de verdere wedstrijden aangeduid, die allen afgewerkt worden vanaf de 1/16 tot 1/2 finales met directe uitschakeling.
De finale  wordt gespeeld over één (1) wedstrijd.

1.4 Indien de stand gelijk is , zal er overgegaan worden tot het nemen van strafschoppen, zoals voorzien in het spelreglement van de  Zaalvoetballiga(3 strafschoppen, nog gelijke stand, tot één speler mist)

1.5 Een speler kan in de bekercompetitie enkel en alleen spelen bij zijn moederclub, NIET bij een ploeg waaraan hij uitgeleend (toegevoegd) is.

1.6 Een ploeg die forfait geeft in de beker competitie wordt volledig geschorst voor verdere deelname in de beker en krijgt een boete van 100€.

ZAALVOETBALLIGA “DE BARLOKE” LEFFINGE HIERONDER ENKELE TWIJFELGEVALLEN DIE AL EENS VOORKOMEN:

1. Zonder TERREINAFGEVAARDIGDE mag een wedstrijd niet aanvangen, indien wel volgt er een boete van 50,00 euro voor de thuisploeg.

2. Een terreinafgevaardigde die tijdens de wedstrijd uitgesloten wordt, moet vervangen worden door een speler van de thuisploeg.

3. Wanneer de thuisploeg zich aanbiedt met enkel en alleen spelers moet (1) de kapitein van hen de taak van terreinafgevaardigde op zich nemen.

4. Wanneer, tijdens de wedstrijd een  speler zich kwetst, mag die als terreinafgevaardigde fungeren, de terreinafgevaardigde mag dan de wedstrijd verder spelen, indien hij voor aanvang van de wedstrijd opgegeven stond als speler.

5. Ingeval de officiële scheidsrechter afwezig is en niemand bereid is de wedstrijd te leiden, moet de terreinafgevaardigde als scheidsrechter optreden, hij mag de twee functies uitoefenen.

6. De thuisploeg moet steeds over een reserve uitrusting beschikken.

7. Een ploeg moet steeds met minimum (4) vier spelers aanwezig zijn om aan de wedstrijd te beginnen.

8. Als een ploeg herleidt wordt tot (3) drie spelers gedurende de wedstrijd moet er verder gespeeld worden. De wedstrijd wordt gestaakt indien een ploeg maar over (2) twee spelers meer beschikt.

9. Een ploeg mag maximum (10) tien spelers op het wedstrijdblad vermelden.

10. Alle spelers van een ploeg moeten een verschillend nummer hebben.

11. Alle namen van de spelers, aanwezig of nog te verwachten, moeten voor de aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdblad vermeld worden.  Identiteitskaart moet aan de scheidsrechter getoond worden; dit mag eventueel na affluiten van de wedstrijd gebeuren.

12. Alleen wanneer er maar (4) vier spelers ingevuld zijn op het wedstrijdblad mag er zich nog een 5e speler aanbieden tijdens de wedstrijd. Andere spelers worden niet meer toegelaten.

13. Een speler die voor aanvang van de wedstrijd uitgesloten wordt, mag nog vervangen worden.

14. Wanneer een wisselspeler uitgesloten wordt (rode kaart), moet de ploeg met (1) één effectieve speler minder op het speelveld.

15. De 5 seconden regel geldt enkel als de bal tijdens het spel opgevangen (met de handen) wordt door de doelman.

16. De voordeelregel mag toegepast worden, het hangt af van een beslissing van de scheidsrechter.

17. Een hieltje, technisch en zonder gevaar van kwetsuur van de tegenstander uitgevoerd, is zeker toegelaten.

18. Het is niet toegelaten een speler langs achter aan te vallen, noch de bal spelen van achter de speler wordt niet toegestaan.  ALTIJD FOUT.

19. Een time-out kan enkel aangevraagd worden door de kapitein.

20. Elke ploeg mag (1) één time-out per wedstrijd aanvragen.

21. Een time-out kan enkel toegestaan worden als de bal tijdens het spel het terrein verlaat.

22. De kapiteins moeten voor aanvang van de wedstrijd, het wedstrijdblad ondertekenen.

23. Zolang het spel niet hernomen is mag de scheidsrechter zijn beslissing wijzigen.

24. Het gebruik van de wedstrijdklok (scorebord) is toegestaan mits het geluidsignaal (einde speeltijd) afgezet wordt.  Dit houdt in dat de klok (timer) best stil gezet wordt één minuut voor einde.  De scheidsrechter bepaalt steeds zelf wanneer afgefloten wordt.

25.Indien er een klacht, opmerking of onregelmatigheden worden vastgesteld door de ploegen moet dit gemeld worden steeds voor aanvang van de wedstrijd door de kapitein van de ploeg. De scheidsrechter zal dan bij “opmerkingen” op het wedstrijdblad noteren dat de ploeg met naam onder voorbehoud de match wilt spelen. Alleen de scheidsrechter mag dit noteren in het vak “opmerkingen”! Daarna dient er een mail gezonden te worden door de afgevaardigde of de kapitein van de ploeg naar de strafcommissie.debarloke@proximus.be  en dit binnen de 24u na de wedstrijd met officiële bewijzen van de klacht. Daarna zal de strafcommissie deze klacht , opmerking , of onregelmatigheid behandelen en een uitspraak doen dit binnen de 4 werkdagen. Alles wat niet in het reglement staat waar er een beslissing moet over genomen worden zal steeds door de strafcommissie gebeuren en waar nodig zal het reglement aangepast worden.

STRAFCOMMISSIE:

– Alle schorsingen worden vermeld op de site van Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge.
– Bij schorsingen vanaf (6) zes weken kan er beroep aangetekend worden.
– Na uitspraak van de strafcommissie wordt de beslissing vermeld op de site met vermelding van de datum tot wanneer beroep kan aangetekend worden.
– Beroep kan aangetekend worden via e-mail aan de strafcommissie: strafcommissie.debarloke@proximus.be .  Een bewijs van betaling 30 euro (dossierkosten) op het rekeningnummer BE20 1030 4580 2256 van Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge, moet toegevoegd worden of afgegeven worden aan de verantwoordelijke van de liga (Albert Lepoudre).
– Bij vaststelling van de ploegen dat er een speler toch opgesteld wordt die geschorst is of bij vaststelling van andere onregelmatigheden, kan er binnen de (4) vier werkdagen door de tegenstander een klacht ingediend worden via e-mail bij de strafcommissie.

STIJGERS – DALERS:

De Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge, is samengesteld uit 4 reeksen. De reeksen worden samengesteld door het bestuur van de Liga De Barloke, waarbij zoveel als mogelijk met onderstaande rekening gehouden wordt.  Evenwel is een homogene verspreiding van de ploegen rekening houdend met sterkte van de ploeg en eventuele geleende spelers de basis van de reeksindeling.

– De twee laatst gerangschikte ploegen van Reeks  1 , 2 en 3, zullen het daaropvolgende speeljaar in een reeks lager moeten aantreden.
– De twee eerst gerangschikte ploegen van Reeks 2 , 3 en 4, zullen het daaropvolgende speeljaar moeten aantreden in een reeks hoger.
– Indien er in Reeks  1 plaatsen vrijkomen door het wegvallen van ploegen, na het beëindigen van de competitie zullen de voor promotie in aanmerking komende ploegen van Reeks – 2 geselecteerd worden op basis van hun behaalde plaats tijdens het vorige speeljaar.
– Indien er in Reeks  2 plaatsen vrijkomen door het wegvallen van ploegen na het beëindigen van de competitie zullen de voor promotie in aanmerking komende ploegen van Reeks  3 geselecteerd worden op basis van hun behaalde plaats tijden het vorige speeljaar.
– Een ploeg die tijdens het speeljaar stopt (algemeen forfait) of uitgesloten wordt, wordt uit de rangschikking genomen.  Indien deze ploeg het volgend jaar opnieuw wenst deel te nemen, beslist het bestuur in welke reeks mag aangetreden worden.
– Bij nieuwe ploegen beslist het bestuur van de liga in welke reeks zij moeten aantreden. Beslissing gebeurt ook hier op basis van opstelling van een zo homogeen (sterkte van de ploegen) mogelijk competitieverloop.

GELEENDE SPELERS:

– Iedere ploeg mag spelers van een andere ploeg opstellen uit een andere reeks en die moeten vermeld staan op de spelerslijst bij “geleende spelers”, men mag maar bij (1) één ploeg spelen in een reeks.
– Deze regel is evenwel NIET van toepassing voor de bekercompetitie. Geleende spelers mogen voor de bekercompetitie enkel en alleen bij hun hoofdploeg (moederploeg) spelen.