ZAALVOETBALLIGA “DE BARLOKE” LEFFINGE

Competitie: 2021/2022 ORGANISATIE:

1.1 De competitie van Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge wordt ingericht met medewerking van het Gemeentebestuur & Sportdienst Middelkerke.
1.2 De competitie van Zaavoetballiga “De Barloke” Leffinge, wordt gespeeld onder de reglementen van de Zaalvoetballiga, de bal spelen van achter de speler wordt niet toegestaan.
1.3 De wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters
1.4 Het inrichtende bestuur kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen op of rond het speelveld, evenmin van diefstal van geld, kledij of goederen, zowel in de zaal, kleedkamers als op anderen plaatsen in het sportcomplex.

INSCHRIJVING:
2.1 Het totale inschrijvingsbedrag voor het competitiejaar 2021/2022 bedraagt 700 euro. Hierin is inbegrepen: * Het deelnamerecht voor de competitie 2021/2022. *Het deelnamerecht voor de bekercompetitie 2021/2022. * De waarborg van 150 euro; dit bedrag dient voor het betalen van eventuele boetes, indien de opgelegde boetes tijdens het competitiejaar het bedrag van 150 euro overschrijden , moet de ploeg een nieuwe waarborg van 150 euro betalen. * Bij NIET betaling van de waarborg wordt de betrokken ploeg uitgesloten voor verdere deelname aan de zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge.*Het resterende waarborg bedrag wordt op het einde van de competitie terug betaald of bij nieuwe deelname in mindering gebracht van het inschrijving bedrag. *Niet inbegrepen is ongevallen en aansprakelijkheids verzekering die ieder ploeg voor zich zelf dient af te sluiten(verplicht).

2.2 Iedere ploeg mag onbeperkt spelers inschrijven voor de competitie, dit tot 31 maart 2022.Ingeschreven spelers kunnen niet geschrapt worden. Nieuwe aangesloten spelers zijn pas speelgerechtigd nadat ze vermeld staan op de officiële spelerslijst bij de verantwoordelijke van Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge.

2.3 Het totale deelnamebedrag dient betaald te worden voor 15 augustus 2021.De betaling gebeurt door storting op rekeningnummer BE20 1030 4580 2256 van Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge, met vermelding van de ploegnaam. Een voorschot van 400 euro dient te worden overgeschreven voor 01 augustus 2021. op voormeld rekeningnummer van Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge, met vermelding ploegnaam. De ploegen die tegen uiterlijk 28 augustus 2021 het totale deelnamebedrag niet betaald hebben, verliezen de daarop volgende wedstrijd van hun ploeg met forfaitcijfers en dit tot het volledige bedrag betaald is. Er worden geen uitzonderingen gemaakt, wie na 31 augustus 2021 betaald dient een bedrag van 800 euro te betalen i.p.v. 700 euro voor deelname.

2.4 De officiële spelerslijst moet in het bezit zijn van de verantwoordelijke van de Zaalvoetballiga ‘De Barloke’ Leffinge en een COPY moet gezonden worden via mail naar de strafcommissie (strafcommissie.debarloke@proximus.be) en dit voor 17 augustus 2021. Indien deze niet in het bezit is van de verantwoordelijke van de zaalvoetballiga ‘De Barloke’ Leffinge en van de strafcommissie zal de ploeg de westrijd verliezen met forfait cijfers (5-0).

COMPETITIEVERLOOP:
3.1 De competitie start op maandag 30 augustus 2021 en eindigt op donderdag 30 juni 2022 met de finale van de bekercompetitie en daaraan verbonden prijsuitreiking, waarop de aanwezigheid van alle deelnemende ploegen verplicht is.

3.2 Er wordt gespeeld in 4 reeksen die samengesteld worden op de verplichte vergadering, dit naargelang het aantal ingeschreven ploegen.

3.3 In principe mag geen enkele wedstrijd uitgesteld worden. Er worden geen wedstrijden verplaatst. De ploegen dienen steeds 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn en dienen het wedstrijdblad in te vullen, die ter beschikking ligt in de cafetaria van “De Barloke” te Leffinge of bij de zaalwachters in sporthal “De Branding” te Middelkerke.

3.4 Te laat komende ploegen = 10 minuten na het aanvangsuur, verliezen de wedstrijd met forfaitcijfers (5 – 0) en wordt er een boete aangerekend van 25 euro. Dit geldt ook voor een ploeg die met onvoldoende spelers aanwezig is om de wedstrijd te starten (minimum 4 spelers).

3.5 De ingevulde wedstrijdbladen dienen minstens 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd ter beschikking te zijn van de scheidsrechter, dit met de spelerslijst van de spelers.

3.6 De thuisploeg is verplicht een terreinafgevaardigde aan te duiden, deze moet minstens 18 jaar oud zijn.

3.7 De truien of broekjes dienen genummerd te zijn. Bij gelijke kleuren dient de thuisploeg zich aan te passen. Elke ploeg moet steeds een reserveshirt voorzien of gebruik maken van hesjes.

3.8 Alle wedstrijden worden gespeeld over 2 x 25 minuten, er wordt gespeeld met een halfbotsende bal, andere ballen zijn niet toegelaten.

3.9 Bij afwezigheid van de scheidsrechter is het eerst de bezoekende ploeg, die iemand mag aanduiden om de wedstrijd te leiden, dan de thuisploeg DE WEDSTRIJD MOET DOORGAAN!!!

KWALIFICATIE SPELERS – ORGANISATIE WEDSTRIJDEN:
4.1 Alleen spelers aangesloten bij een ploeg en ingeschreven in Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge mogen deelnemen aan de competitie. Indien een ploeg een niet aangesloten speler opstelt zal de wedstrijd verloren worden met forfait en een boete van 50 euro opgelegd worden.

4.2 Een speler mag slechts bij één ploeg (moederclub) vast aantreden, die aangesloten is bij Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge. Bij een andere ploeg die speelt in een andere reeks kan de speler wel als geleend aantreden. Alleen de spelers vermeld op het wedstrijdblad mogen aan de wedstrijd deelnemen (maximum 10 spelers).

4.3 Spelers die uitgewezen worden (gele kaart) tijdens de wedstrijd, dienen dadelijk de zaal te verlaten en mogen vervangen worden, door een speler die vermeld staat op het wedstrijdblad. Tevens wordt een boete van 3 euro aangerekend aan de ploeg waarbij de uitgesloten speler aangesloten is.

4.4 Spelers die uitgesloten worden met een (rode kaart) tijdens de wedstrijd, dienen dadelijk de zaal te verlaten en mogen NIET vervangen worden. Bij uitsluiting zal de scheidsrechter een verslag overmaken aan de tuchtcommissie van de zaalvoetballiga. Tevens wordt een boete van 15 euro aangerekend, aan de ploeg waarbij de betrokken speler aangesloten is. Een speler die een rode kaart krijgt, wordt pas geschorst na de beslissing en uitspraak van de tuchtcommissie van Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge.

4.5 In de neutrale zone mogen enkel de personen vermeld op het wedstrijdblad zich bevinden, andere personen dienen in de tribune plaatst te nemen.

4.6 Stopt de scheidsrechter vroegtijdig de wedstrijd, wegens onregelmatigheden, dan verliest de ploeg die de oorzaak is van het stopzetten van de wedstrijd met forfaitcijfers en wordt een boete van 15 euro aangerekend + eventuele dossierkosten.

4.7 De kapitein van de ploeg dient een armband te dragen, welke duidelijk te onderscheiden is van de uitrusting.

4.8 Een blauwe kaart, wordt gegeven als verwittiging aan de speler, een boete 1.50 euro wordt aangerekend aan de ploeg van de betrokken speler.

4.9 Een speler die voor de aftrap uitgesloten wordt, mag op het wedstrijdblad vervangen worden.

4.10 Iedereen die op het wedstrijdblad vermeld staat dient ook op de spelerslijst van de ploeg te staan. Deze spelerslijst moet verplicht aanwezig zijn bij elke match.

PLAATS VAN DE COMPETITIE
5.1 De wedstrijden worden gespeeld in:
* Sportloods “De Barloke” – Slijpesteenweg, 28 te 8432 Middelkerke (Leffinge).

5.2 Het is ten strengste verboden te roken in de zaal of te spelen met schoenen met zwarte zolen.

PRIJSUITREIKING:
7.1 De prijsuitreiking van de competitie 2021/2022 vindt plaats na de bekerfinale, in de cafetaria van sportloods “De Barloke” te Leffinge, waarop alle ploegen verplicht dienen aanwezig te zijn. Bij afwezigheid vervalt de volledige waarborg.

Dit jaar gaat de prijsuitreiking door op 30 juni 2022 om 22u00 vooraf gegaan door de bekerfinale om 20u30 in De Barloke

FINANCIEEL:
8.1
Blauwe kaart 1,50 euro
Gele kaart 3,00 euro
Rode kaart 15,00 euro + dossierkosten.
Opstellen niet aangesloten speler 50,00 euro

Forfait onnodig te verwittigen 70,00 euro . Wanneer de waarborg onvoldoende is moet een nieuwe waarborg van 150 euro gestort worden. Bij het uitblijven van storten nieuwe waarborg kan er niet meer verder gespeeld worden tot de nieuwe waarborg is gestort! (Telkens verlies met forfait cijfers tot betaling plaats vindt.)
Stopzetten wedstrijd 15,00 euro

8.2
Ploegen die een oefenwedstrijd wensen te spelen, dienen dit aan te vragen aan de Sportdienst Middelkerke. De prijs voor de huur van de zaal bedraagt 16,00 euro.

SECRETARIAAT ZAALVOETBALLIGA “DE BARLOKE” LEFFINGE

Voorzitter: Yssei Ornelis Slijpesteenweg 28 – 8432 Leffinge 0479/127425 yssei.debarloke@gmail.com

Albert Lepoudre  Stuiverwijk 89  – 8660 Nieuwpoort 0486 36 25 59  albert.lepoudre@gmail.com

Ronny VANGENECHTEN  Dorpstraat 132 – 8432 Middelkerke 0475 20 14 58 vangenechtenronny@gmail.com

Johan DESCHACHT Spermaliestraat 135-a – 8433 Middelkerke 059 30 54 34 – 0476 87 95 27

Dirk PIRARD strafcommissie.debarloke@proximus.be

BEKERREGLEMENT:
1.1 Alle ingeschreven ploegen nemen deel aan de bekercompetitie.

1.2 Aan de hand van het aantal ingeschreven ploegen, zullen telkens de ploegen uit de laagste reeksen een voorronde spelen tegen elkaar met rechtstreekse uitschakeling.
Er worden willekeurig matchen opgesteld zodoende er aan 32 ploegen komen om de 1/16de finale te spelen.

1.3 Door loting worden de verdere wedstrijden aangeduid, die allen afgewerkt worden vanaf de 1/16 tot 1/2 finales met directe uitschakeling.
De finale op 27 juni 2022 wordt gespeeld over één (1) wedstrijd.

1.4 Indien de stand gelijk is , zal er overgegaan worden tot het nemen van strafschoppen, zoals voorzien in het spelreglement van de  Zaalvoetballiga(3 strafschoppen, nog gelijke stand, tot één speler mist)

1.5 Een speler kan in de bekercompetitie enkel en alleen spelen bij zijn moederclub, NIET bij een ploeg waaraan hij uitgeleend (toegevoegd) is.

1.6 Een ploeg die forfait geeft in de beker competitie wordt volledig geschorst voor verdere deelname in de beker en krijgt een boete van 100€.

ZAALVOETBALLIGA “DE BARLOKE” LEFFINGE HIERONDER ENKELE TWIJFELGEVALLEN DIE EENS VOORKOMEN:
1. Zonder TERREINAFGEVAARDIGDE mag een wedstrijd niet aanvangen, indien wel volgt er een boete van 25 euro voor de thuisploeg.

2. Een terreinafgevaardigde die tijdens de wedstrijd uitgesloten wordt, moet vervangen worden door een speler van de thuisploeg.

3. Wanneer de thuisploeg zich aanbiedt met enkel en alleen spelers moet (1) één van hen de taak van terreinafgevaardigde op zich nemen.

4. Wanneer, tijdens de wedstrijd een andere spelers zich kwetst, mag die als terreinafgevaardigde fungeren, de terreinafgevaardigde mag dan de wedstrijd verder spelen, indien hij voor aanvang van de wedstrijd opgegeven stond als speler.

5. Ingeval de officiële scheidsrechter afwezig is en niemand bereid is de wedstrijd te leiden, moet de terreinafgevaardigde als scheidsrechter optreden, hij mag de twee functies uitoefenen.

6. De thuisploeg moet steeds over een reserve uitrusting beschikken.

7. Een ploeg moet steeds met minimum (4) vier spelers aanwezig zijn om aan de wedstrijd te beginnen.

8. Als een ploeg herleidt wordt tot (3) drie spelers gedurende de wedstrijd moet er verder gespeeld worden. De wedstrijd wordt gestaakt indien een ploeg maar over (2) twee spelers meer beschikt.

9. Een ploeg mag maximum (10) tien spelers op het wedstrijdblad vermelden.

10. Alle spelers van een ploeg moeten een verschillend nummer hebben.

11. Alle namen van de spelers, aanwezig of nog te verwachten, moeten voor de aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdblad vermeld worden.

12. Alleen wanneer er maar (4) vier spelers ingevuld zijn op het wedstrijdblad mag er zich nog een 5° speler aanbieden tijdens de wedstrijd. Andere spelers worden niet meer toegelaten.

13. Een speler die voor aanvang van de wedstrijd uitgesloten wordt, mag nog vervangen worden.

14. Wanneer een wisselspeler uitgesloten wordt (rode kaart), moet de ploeg met (1) één effectieve speler minder op het speelveld.

15. De 5 seconden regel geldt enkel als de bal tijdens het spel opgevangen wordt door de doelman.

16. De voordeelregel mag toegepast worden, het hangt af van een beslissing van de scheidsrechter.

17. Een hieltje, technisch en zonder gevaar uitgevoerd, is zeker toegelaten.

18. Het is niet toegelaten een speler langs achter aan te vallen is ALTIJD FOUT.

19. Een time-out kan enkel aangevraagd worden door de kapitein.

20. Elke ploeg mag (1) één time-out per wedstrijd aanvragen.

21. Een time-out kan enkel toegestaan worden als de bal tijdens het spel het terrein verlaat.

22. De kapiteins moeten voor aanvang van de wedstrijd, het wedstrijdblad ondertekenen.

23. Zolang het spel niet hernomen is mag de scheidsrechter zijn beslissing wijzigen.

24.Indien er een klacht, opmerking of onregelmatigheden worden vastgesteld door de ploegen moet dit gemeld worden steeds voor aanvang van de wedstrijd door de kapitein van de ploeg , de scheidsrechter zal dan bij opmerkingen op het wedstrijdblad noteren dat de ploeg met naam onder voorbehoud de match wilt spelen. Alleen de scheidsrechter mag dit noteren in het vak opmerkingen! Daarna dient er een mail gezonden worden door de afgevaardigde of de kapitein van de ploeg naar de strafcommissie.debarloke@proximus.be  en dit binnen de 24u na de wedstrijd met officiële bewijzen van de klacht. Daarna zal de strafcommissie deze klacht , opmerking , of onregelmatigheid behandelen en een uitspraak doen dit binnen de 4 werkdagen. Alles wat niet in het reglement staat waar er een beslissing moet over genomen worden zal steeds door de strafcommissie gebeuren voor het seizoen 2020/2021 en waar nodig zal het reglement aangepast worden.

STRAFCOMMISSIE:
– Alle schorsingen worden vermeld op de site van Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge.
– Bij schorsingen vanaf (6) zes weken kan er geen beroep aangetekend worden.
– Na uitspraak van de strafcommissie wordt de beslissing vermeld op de site met vermelding van de datum tot wanneer beroep kan aangetekend worden.
– Beroep kan aangetekend worden via E-mail van de strafcommissie: strafcommissie.debarloke@proximus.be bewijs van betaling 30 euro (dossierkosten) op het rekeningnummer BE20 1030 4580 2256 van Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge, moet toegevoegd worden of afgegeven worden aan de verantwoordelijke van de liga (Yssei Ornelis).
– Bij vaststelling van de ploegen dat er een speler toch opgesteld wordt die geschorst is, kan er binnen de (4) vier werkdagen een klacht ingediend worden via E-mail bij de strafcommissie. STIJGERS – DALERS:
– De Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge, is samengesteld uit 4 reeksen.
– De twee laatst gerangschikte ploegen van Reeks – 1 – 2 en 3, zullen het daaropvolgende speeljaar in een reeks lager moeten aantreden.
– De twee eerst gerangschikte ploegen van Reeks 2 – 3 en 4, zullen het daaropvolgende speeljaar moeten aantreden in een reeks hoger.
– Indien er in Reeks – 1 plaatsen vrijkomen door het wegvallen van ploegen, na het beëindigen van de competitie zullen de voor promotie in aanmerking komende ploegen van Reeks – 2 geselecteerd worden op basis van hun behaalde plaats tijdens het vorige speeljaar.
– Indien er in Reeks – 2 plaatsen vrijkomen door het wegvallen van ploegen na het beëindigen van de competitie zullen de voor promotie in aanmerking komende ploegen van Reeks – 3 geselecteerd worden op basis van hun behaalde plaats tijden het vorige speeljaar.
– Een ploeg die tijdens het speeljaar stopt (algemeen forfait) of uitgesloten wordt blijft in de rangschikking opgenomen en wordt als degraderende ploeg beschouwd. GELEENDE SPELERS:
– Iedere ploeg mag spelers van een andere ploeg opstellen uit een andere reeks en die moeten vermeld staan op de spelerslijst bij “geleende spelers”, men mag maar bij (1) één ploeg spelen in een reeks.
– Deze regel is evenwel NIET van toepassing voor de bekercompetitie. Geleende spelers mogen voor de bekercompetitie enkel en alleen bij hun hoofdploeg (moederploeg) spelen.

Namens Zaalvoetballiga “De Barloke” Leffinge De Secretaris,