Strafcommissie

VERGADERING VAN 12.02.2018.

Aangaande het verslag opgemaakt van scheidsrechter Geert Vynck van de wedstrijd Bowlingpaleis Oostende – Ico Dockers van 09/02/2018 om 20u00

Het stilleggen van de wedstrijd in de 25 min bij een stand van 6-0

De commissie beslist dat de uitslag wordt behouden op 6 – 0 daar Ico Dockers de aanleiding is voor het stopzetten van de wedstrijd.

De secretaris

VERGADERING VAN 12.02.2018

Aangaande het verslag opgemaakt van scheidsrechter Geert Vynck van de wedstrijd Bowlingpaleis Oostende – Ico Dockers van 09/02/2018 om 20u00
Verslag opgemaakt tegen speler Joran Desmedt 18/05/1987 van Ico Dockers. Bedreiging, Scheldwoorden, Misplaatste houding, gebaren en kritiek tegen de scheidsrechter tijdens en na de wedstrijd. En handtastelijkheden tegen over de scheidsrechter. Duwen en slaan naar de scheidsrechter tijdens en na de wedstrijd.
De commissie beslist Joran Desmedt te schorsen vanaf 12-02-2018 tot en met 01-09-2019 voor alle functies en wedstrijden in de liga De Barloke. Ook wordt er tegen Joran Desmedt, na zijn effectieve schorsing een voorwaardelijke straf opgelegd van 2 jaar, indien hij terug een verslag krijgt voor dezelfde feiten.
Tegen deze straf kan in beroep gegaan worden en dit moet gebeuren voor zondag 18/02/2018 om 20u. De speler Joran Desmedt wordt preventief geschorst tot er een uitspraak plaats vindt van de beroepscommissie. Als men niet in beroep gaat wordt de straf effectief vanaf zondag 18/02/2018 om 20u.
Beroep kan aangetekend worden via e-mail van de strafcommissie (Strafcommissie.debarloke@proximus.be), Een brief opstellen waarom er beroep aangetekend wordt en een bewijs van betaling van 30 euro (dossierkosten) op rekening 738-5050991-29 van liga De Barloke, moet bijgevoegd worden of afgegeven worden aan de verantwoordelijke van de liga (Kurt Bailleul).
De Secretaris.

VERGADERING VAN 07.02.2018.

Aangaande het verslag opgemaakt van scheidsrechter Patrick Haerynck van de wedstrijd Baranquilla – Zvc Sluiswachter van 02/02/2018 om 21u00
Verslag opgemaakt tegen speler Lenny Dolfer 18/11/1994 van Zvc sluiswachter. Opzettelijk duwen aan een tegenspeler zonder kwetsuur tot gevolg tijdens de wedstrijd.
De commissie beslist Lenny Dolfer te schorsen voor 3 speeldagen voor alle functies en wedstrijden in de liga De Barloke. Tegen deze straf kan niet in beroep gegaan worden omdat de straf minder is dan 6 speeldagen is.
Speler is geschorst voor volgende wedstrijden 12/02/2018, 05/03/2018 en 12/03/2018.
De organiserende macht van de competitie (Vangenechten Ronny) zal er op toezien dat de schorsing correct wordt uitgevoerd.
De Secretaris.